Menu

Technické parametry dýh Alpi

Společnost ALPI-DÝHA, spol. s r.o. dodává arodýhy, vyráběné světovým producentem tohoto druhu zboží italskou firmou ALPI S.p.A.


Dýhy ALPILIGNUM

Alpilignum je dekorativní krájená vrstvená dýha podle normy ISO 18775.

Průměrná hmotnost krájené dýhy se skládá ze:

- Dřeviny:        topol, ayous, lípa        = 70÷80%
- Pryskyřice                                          = 16÷26%
- Barviv                                                 = <1%
- Obsah vlhkosti                                  = min. 4 ÷ max. 14%
Vzhledem k tomu, že je výrobek Alpilignum na bázi dřeva, může se jeho vlhkost měnit v závislosti na podmínkách prostředí při dopravě a skladování.

Krájené dýhy ze dřeviny ayous mají tyto normální rozměry:

- délka* = 220 – 250 – 280 – 315 cm
- šířka* = 62 – 68 cm**

Krájené dýhy z topolu mají normální rozměry:

- délka* = 200 -220 – 230 - 250 – 260 cm
- šířka* = 62 – 68 cm**

Krájené dýhy z lípy mají normální rozměry:

- délka* = 220 - 250 – 280 - 315 cm
- šířka* = 62 – 68 cm**

Tloušťka * = 0,5÷2,5 mm s níže uvedenými nominálními intervaly tloušťky:***

až do 1,5 mm (včetně)          nominální interval 0,05mm
větší než 1,5 mm                   nominální interval 0,10mm
__________________________________________________________________________________________ 
* Na objednávku a  pro určité řady výrobků je možné dodat krájené dýhy jiných rozměrů.
** S výjimkou určitých řad výrobků
*** Na objednávku mohou být dodány s jinou požadovanou tloušťkou

Rozměrové tolerance

Délka a šířka -  tolerance jsou definovány v obchodních smlouvách.
Tloušťka - dle normy ISO 18755

Objemová hmotnost

450÷900 kg/m3 (měřeno dle normy ISO 9427)

Emise formaldehydu

Emise formaldehydu dle E1 (analyzováno podle EN 717)

Světlostálost

Alpilignum není konečný výrobek, a proto jeho světlostálost závisí na cyklu a chemické typologii aplikovaného vrchního laku. Doporučujeme tedy pro optimalizaci jeho vlastností provést předběžné testy podle jeho použití.   

Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti Alpilignum velice záleží kromě použitého podkladu také na způsobu odýhování, na cyklu a chemické typologii aplikovaného vrchního laku. Pro optimalizaci jeho vlastností tedy doporučujeme provést předběžné testy podle jeho použití.  

Barva a struktura

Alpilignum je výrobek na bázi přírodního dřeva, proto u něho dochází ke změně barevnosti oproti referenčnímu barevnému odstínu. Před použitím výrobku doporučujeme zkontrolovat, zda barva a směr vláken dodaného materiálu odpovídají objednávce. 

Skladování

Alpilignum tvoří převážně dřevo, a proto mění obsah své vlhkosti v rovnováze s prostředím, ve kterém se s ním pracuje a kde je skladováno. Doporučujeme proto udržovat v prostředí při referenční teplotě 20°C vlhkost mezi 40 a 70% (Ur).
Je absolutně nutné zabránit byť jen dočasnému kontaktu výrobku s vodou nebo jinými tekutinami.
Je naprosto nutné zabránit kondenzování a vytváření kapek vody na povrchu výrobku.
Výrobek se musí skladovat na rovném povrchu a ve výšce alespoň 200 mm od země.
Alpilignum je nutno chránit před světelným, a to i nepřímým zářením.

Doporučení  pro  použití - odýhování

LEPENÍ MOČOVINOVÝMI LEPIDLY

Alpilignum se může lepit močovinovými lepidly na všechny podklady na bázi dřeva. Jiné podklady se musí vyzkoušet a případ od případu posoudit. Množství lepidla na metr čtvereční závisí na typu a tloušťce podkladu, na struktuře dýhy (pruhované, fládrované, kořenicové), na tloušťce dýhy a typologii lisování. Normálně se doporučuje nepřekračovat 150 g lepidla na m2 při lisovacím tlaku od 1,5 baru do 5 barů.
Doporučená teplota při dýhování se pohybuje od 85°C do 120°C.
Do lepidla mohou být k úpravě reologických vlastností přidána organická či anorganická pojiva, aby se upravilo jeho prosakování přes vrstvu dýhy.  Vždy se doporučuje používat pigmenty s podobnými odstíny, jako je barva dýhy.
Výrobky na bázi lípy se lepí alespoň 120/140g močovinového lepidla na m2, které se pokud možno smíchá s 20% vinylového lepidla.

LEPENÍ VINYLOVÝMI LEPIDLY

Krájená dýha Alpilignum se může lepit vinylovými lepidly na všechny podklady na bázi dřeva. Jiné podklady se musí vyzkoušet a případ od případu posoudit. Vzhledem k termoplastickým vlastnostem tohoto typu lepidla se musí aplikované množství velmi pečlivě nastavit podle dýhy, podkladu a typu lisu, aby se zabránilo nebezpečnému prolínání, které se ve fázi broušení těžko odstraňuje.
Normálně se doporučuje použít mezi 80g lepidla nam2 a 100g/m2 při lisovacím tlaku od 1,5 baru do 3,5 barů.
Doporučovaná teplota při dýhování se může pohybovat od 60°C do 90°C.

LEPENÍ TAVNÝMI LEPIDLY

Lepení tavnými lepidly typu polyolefinů, EVA a polyuretanových reaktivních lepidel je s výrobkem Alpilignum kompatibilní a používá se hlavně na menší plochy, jako jsou hrany lepené automatickými systémy s mechanickým přítlakem.

Jiné metody odýhování se ověřují předběžnými zkouškami. V každém případě doporučujeme dodržovat speciální pokyny dodavatele lepidla.

BROUŠENÍ

Alpilignum se po nalepení na zvolený podklad musí přebrousit brusným papírem, aby se z povrchu odstranily stopy po manipulaci a stopy prolínajícího lepidla. K broušení se používají brusné papíry o zrnitosti 120 – 150 – 180 používané jednotlivě nebo jeden po druhém na manuálních nebo automatických bruskách. Brusné papíry o zrnitosti 100 nebo 220/240 se  používají pouze k dosažení zvláštních efektů na výrobku. Broušení kolmo ke směru vláken, pokud je prováděno silou a pomocí papírů o zrnitosti 120 – 150 – 180, může zanechat zřetelné mikro rýhy a povrchové vytrhání vláken, se kterými se setkáváme hlavně u dřevin jako je lípa.

LAKOVÁNÍ

Stejně jako všechny ostatní dřeviny vyžaduje lakování dýhy Alpilignum takové produkty, které uchovají a ochrání materiál co nejdéle před chemicko-fyzikálním opotřebením (fotodegradace, tepelný rozklad...)  a  mechanickým opotřebením (odření, nárazy atd....) Vrstvené dřevo se dá bez zvláštních problémů mořit; tento proces se doporučuje.
Alpilignum se dá lakovat všemi způsoby a všemi druhy produktů doporučovaných na lakování dřeva. Nicméně, lepších výsledků se dá dosáhnout, zvolíme-li v různých třídách laků takové, které mají následující vlastnosti:

- vysokou smáčecí schopnost
- výraznou schopnost oddálit zežloutnutí
- vysokou ochranu před ultrafialovými paprsky.

Co se týká vodou ředitelných laků, doporučujeme používat pouze ty, které jsou stabilní při mírně kyselém pH (4-6), jako jsou například speciální laky vyvinuté pro kyselé listnaté dřeviny.
Je dobrým pravidlem dodržovat pečlivě pokyny uváděné výrobci laků a provádět si před spuštěním lakovacího procesu předběžné testy.
----
Při jakékoliv nejasnosti kontaktujte technický servis firmy Alpi.
----

Informace a doporučení se zakládají na současných znalostech firmy Alpi, na základě nových zkušeností nebo při nových výrobních systémech se tedy mohou změnit. Uživatel je povinen zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití.


Základní typy arodýhy
I. Radiální dýha 
II. Tangenciální dýha 
III. Kořenice (Radica) 
IV. Dekorativní dýha

Možnosti použití dýhy ALPILIGNUM
Dýha značky ALPILIGNUM je díky svým vlastnostem vhodná pro nejširší použití. 
Použití dýh:


Dýhy ALPIKORD

Alpikord je dekorativní lakovaná dřevěná deska, získaná zalisováním krájené dřevěné dýhy Alpi vysokým tlakem na fenolový podklad.

Různé povrchové úpravy materiálu Alpikord propůjčují dřevu speciální lesk (SILK), přírodní vzhled (WAX) a strukturu (GROOVE) nebo technologicky pokrokové vlastnosti jako je požární odolnost (AF2) certifikovaná IMO MED.  K dispozici je kolekce čtyřiceti artiklů skladem.  Alpikord si i po čase udržuje svoji krásu, kdy teplo dřeva doplňují odolnost, pevnost, stejnorodost a stálost barvy a tvaru.
Kromě tradiční povrchové úpravy lakováním, která činí z tohoto produktu unikátní a nenapodobitelný materiál, může být Alpikord na objednávku vyroben s melaminovým povrchem, aby se pro zvláštní podmínky používání zvýšila jeho povrchová odolnost. Téměř u všech produktů kolekce Alpikord  jsou k dispozici melaminové povrchové úpravy v pololesku (OL) a matu (SOFT). Melaminové povrchové úpravy mohou mít rovněž vlastnosti požární odolnosti certifikované IMO MED, s homologací Třídy 1 nebo s certifikací Třídy B-S1.d0.

Materiál je vhodný na post-forming. 
  
Rozměry dýhy ALPIKORD
Tloušťka 1 mm 
Šířka 1250 - 1300 mm 
Délka 2500 - 3 050 mm


AlpiDecos – Hrany

Nábytková hrana doplňující dýhy řady Alpilignum podlepená flísem (netkanou textilií) v tloušťce 0,55 mm.

Povrch  je zbroušený v surovém stavu, připraven k lakování.


 

KANCELÁŘ

Mlaty 8, 642 00 Brno


Sklad

Košuličova 10, 619 00 brno


+420 737 687 632

alpidyha@alpidyha.cz